vinterträdgård

And the winner is… Etagevillan!

I juni gjorde jag ett blogginlägg om två hus på en sluttningstomt – ett soutterränghus och en etagevilla. (Inlägget kan läsas här). Nu har kunden bestämt sig för att bygga det förslag som varit favoriten från dag ett – etagehuset! Arbetet med att färdigställa bygglovet pågår för fullt. Vissa ändringar har gjorts under projektets gång: Huset kommer att utföras med platta på mark i två etage (istället för plintgrund). Fasaden som förut bestod av vitmålad, liggande panel mot uteplatsen i sydväst och stående järnvitriolbehandlad panel på övriga fasader, är nu likartad över hela huset – stående och målad med svartgrå slamfärg. Solskyddet, skärmtaket över entrén samt spaljéerna är bortplockade. Köket har fått en köksö och skafferiet har tagits bort. Ytan på huset har ökat, genom att vinterträdgården nu är helisolerad och uppvärmd året runt – och därmed räknas som BOA. Glaspartiet mot vinterträdgården har ersatts med ett vikparti så att hela väggen kan öppnas upp mot vinterträdgården. Här nedan ses huset före och efter bearbetningen inför bygglovet.

 

 

 

 

 

 

En sluttning – Två hus

Tomten har en härlig sluttning mot sydväst.

FRÖ har ritat två villor på en fantastisk sydvästsluttande tomt. Båda villorna är ritade för att tillgodose kundens önskemål om planlösning, rumssamband och storlek, men med olika sätt att utföra grundläggningen. Kunden hade innan kontakten med FRÖ funderingar på att bygga ett enplans kataloghus som inte passade på tomten (den skulle få sprängas sönder betydligt och fyllas upp så att den vackra sluttningen blev förstörd) samt att kunden inte var nöjd med planlösningen (bland annat behövde man gå till baksidan av huset för att nå entrén). Efter att FRÖ gjort två skisser på huset bestämde sig kunden att gå vidare med båda alternativen för att kunna jämföra dem prismässigt.

 

Alternativ 1 är ett etagehus som klättar uppför berget på plintar.

Alternativ 1 är ett etagehus som klättar uppför berget på plintar.

 

Alternativ två är ett tvåplanshus med platta på mark i souterräng.

Alternativ 2 är ett tvåplanshus med platta på mark i souterräng.

 

Bildgalleri för Etagehuset:

Bildgalleri för Tvåplanshuset:

Trädgård i fem etage

Utmaningen på denna spännande tomt är höjdskillnaden, som är tre meter mellan gatan och trädgården på baksidan. Vardagsrum och kök ligger på samma plan som gatan vilket skapar ett stort avstånd mellan husets representativa delar och trädgården. FRÖ ville genast skapa en koppling här, genom att terrassera ytan mellan gatan, trädgården och balkongen på baksidan.

Till vänster syns trädgården som den ser ut idag. Övervåningen med kök och vardagsrum har ingen koppling till trädgården nedanför. Till höger syns hur kontakt skapas med hjälp av terrasser och trappor i olika nivåer.

På så vis bildas också en trevlig väg från gatan till trädgården, som flyter ned med trappor och nivåer till gräsmattan. En köksträdgård är belägen nära den den nya kopplingen till kök och vardagsrum, grillen kan stå på mellanplanet vid den soliga väggen, som passar perfekt för tomatodling.

Den nya kopplingen mellan balkongen och trädgården.

Vid trädgårdens norra del finns en byggnad med vinterträdgård och en terrass där man kan njuta av kvällssolen och vyn över trädgården. Här finns också en bastu med badkar och utedusch, som ger en generös utblick mot den vackra skogen mot väster. Trädgårdens växter är valda för att vara tåliga och lätta att underhålla.

Titta på filmen för att se trädgården i sin helhet. Solstudien på slutet av filmen visar den 21 maj 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 och 20.00.