VEM?

Jag som driver Frö Arkitektur heter Petra Vestberg, och har en arkitektexamen från Chalmers år 2005. Jag har 19 års yrkeserfarenhet och ett stort intresse för arkitektur, miljöfrågor, trädgård och odling. Kontoret finns i Göteborg, och jobbar främst med privatkunder i Västsverige, men i vissa fall även på längre distans.

KONTAKT: hej(a)froarkitektur.se, 0739–809079

HUR?

Ett vanligt scenario när jag blir kontaktad av en kund är att vi först hörs per telefon för att jag skall få en bra bild av vad kunden vill ha hjälp med. Tex. att rita en villa eller Attefallshus, få hjälp med en helhetsplan för huset och trädgården, hur vi bäst löser en tillbyggnad, hur vi planerar om planlösningen efter nya behov, bygglov osv. Ofta ber jag om att få se foton samt eventuella ritningar på huset och tomten, ber kunden om att höra av sig till Stadsbyggnadskontoret för att se om de har ritningar på fastigheten, detaljplanebestämmelser samt beställa en karta över tomten. (Utdrag ur grundkartan/baskartan som filformat dwg eller Nybyggnadskarta/Enkel Nybyggnadskarta som dwg om det behövs). Jag ger en ungefärlig uppskattning om när jag kan ta mig an uppdraget och vi bokar in en möte hos kunden. Under mötet diskuterar vi projektets förutsättningar och gör en plan över vad kunden behöver för att komma vidare med sitt projekt. Oftast blir är det en skiss som löser kundens önskemål, och som i ett senare skede kan bearbetas ytterligare till ett bygglov om ett sådant behövs. Innan jag sätter igång skickar jag en offert som kunden får godkänna.

KOSTNAD?

Det är svårt att sätta en generell kostnad eftersom alla projekt skiljer sig åt. Men här följer några exempel:

En skiss för en villa brukar hamna på mellan 20-40000 kronor (inkl 25% moms) beroende på hur många omarbetningar som görs. I vissa fall kan ett bygglov ingå i dessa kostnader.

En skiss på en tillbyggnad kan kosta 10-25000 kr. Sedan tillkommer kostnad för bygglov. Ett bygglov för en tillbyggnad är mer omfattande än för en villa så ett sådant bygglov kostar oftast mer.

En skiss för trädgård och tillbyggnad/attefallshus/friggebod kan hamna på 15-30000 kr (inkl 25% moms).  I vissa fall kan ett bygglov ingå i dessa kostnader.

KONTAKT: hej(a)froarkitektur.se eller 0739–809079

Följ Frö på INSTAGRAM & FACEBOOK