nybyggnad

Fri rörelse – färre murar

Egnahemshuset är från mitten av 50-talet, men har byggts till i omgångar. Bland annat gjordes ett garage under huset i 1975. Rampen som leder ner till garaget delar av trädgården på framsidan i tre delar, som inte är sammanbundna med varandra, utan endast nås från trottoaren. Parkeringen till vänster har dessutom ett staket som separerar den från trädgården på baksidan. Familjen som bor i huset nu har inget behov av ett garage, de vill göra om det till hobbyrum, allrum och groventré. De önskar också ett cykelförråd och om möjligt en carport. De vill också ha hjälp med att få till ett räcke och en grind som bättre stämmer överens med originalstilen på huset. Eftersom familjen innefattar en tvååring vill de även kunna stänga till gränsen mot gatan ibland.

Detta är Frös förslag till ombyggnad av garaget och ny trädgård med uteplats, i det ljuvliga söderläget på framsidan. De fyra återvändsgränderna som tidigare fanns på tomten är borta och det går nu att röra sig fritt runt huset. En uppmätning av befintliga originalräcken på en intilliggande fastighet har legat till grund för den föreslagna designen på smidesräcket och grinden.

And the winner is… Etagevillan!

I juni gjorde jag ett blogginlägg om två hus på en sluttningstomt – ett soutterränghus och en etagevilla. (Inlägget kan läsas här). Nu har kunden bestämt sig för att bygga det förslag som varit favoriten från dag ett – etagehuset! Arbetet med att färdigställa bygglovet pågår för fullt. Vissa ändringar har gjorts under projektets gång: Huset kommer att utföras med platta på mark i två etage (istället för plintgrund). Fasaden som förut bestod av vitmålad, liggande panel mot uteplatsen i sydväst och stående järnvitriolbehandlad panel på övriga fasader, är nu likartad över hela huset – stående och målad med svartgrå slamfärg. Solskyddet, skärmtaket över entrén samt spaljéerna är bortplockade. Köket har fått en köksö och skafferiet har tagits bort. Ytan på huset har ökat, genom att vinterträdgården nu är helisolerad och uppvärmd året runt – och därmed räknas som BOA. Glaspartiet mot vinterträdgården har ersatts med ett vikparti så att hela väggen kan öppnas upp mot vinterträdgården. Här nedan ses huset före och efter bearbetningen inför bygglovet.

 

 

 

 

 

 

En sluttning – Två hus

Tomten har en härlig sluttning mot sydväst.

FRÖ har ritat två villor på en fantastisk sydvästsluttande tomt. Båda villorna är ritade för att tillgodose kundens önskemål om planlösning, rumssamband och storlek, men med olika sätt att utföra grundläggningen. Kunden hade innan kontakten med FRÖ funderingar på att bygga ett enplans kataloghus som inte passade på tomten (den skulle få sprängas sönder betydligt och fyllas upp så att den vackra sluttningen blev förstörd) samt att kunden inte var nöjd med planlösningen (bland annat behövde man gå till baksidan av huset för att nå entrén). Efter att FRÖ gjort två skisser på huset bestämde sig kunden att gå vidare med båda alternativen för att kunna jämföra dem prismässigt.

 

Alternativ 1 är ett etagehus som klättar uppför berget på plintar.

Alternativ 1 är ett etagehus som klättar uppför berget på plintar.

 

Alternativ två är ett tvåplanshus med platta på mark i souterräng.

Alternativ 2 är ett tvåplanshus med platta på mark i souterräng.

 

Bildgalleri för Etagehuset:

Bildgalleri för Tvåplanshuset: