När vi flyttade till vårt hus gjorde vi först en översiktlig skiss på hur vi ville att vår framtida trädgård skulle se ut.

Det var inte så svårt att komma fram till att köksträdgården skulle vara i det sydöstra hörnet av tomten, med det soligaste läget, men också en del av trädgården som man annars inte skulle vara i så mycket. Det första vi gjorde var att bygga fyra upphöjda bäddar, samt några enkla spaljéer för att skapa rumslighet kring dem. Vi började odla ekologiskt, med fyra skiften.

Planen för växthuset hade vi redan då, men vi byggde det inte förrän sex år senare. Nu vill vi försöka få till sex skiften på samma yta, och helst lite mer odlingsyta. Vi vill också rama in köksträdgården på ett sätt som stämmer bättre överens med stilen på växthuset. Mellan bäddarna vill vi lägga återvunnen betongsten.