I ett tidigare inlägg nämnde jag att det i bostadsbristens Göteborg byggs många extrarum i smålägenheter, som ofta saknar fönster. Inte så långt senare fick jag förfrågan om ett just sådan projekt – en 1 Rok på 37 kvm, där kunden vill få undan sängen från vardagsrummet. En stor del av lägenhetens yta består av ett kök som har opraktisk form samt är svårmöblerat. Önskemålet från kunden var att göra ett mörkt kök samt en sovalkov i anslutning till fasaden. Förutom att det av många anledningar är bättre att göra tvärt om, så får vi enligt BBR inte placera ett kök på det viset.

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd – BBR – 2015:3BBR 22

3:223 – Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2

Bostäder med en BOA större än 35 m2 och högst 55 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek.

I sådana bostäder är det dock tillräckligt att antingen rummet för sömn och vila eller rummet med inredning och utrustning för matlagning är en avskiljbar del av ett rum. Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria och ska utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet. Rummet eller den avskiljbara delen av rummet för sömn och vila behöver inte ha plats för en parsäng.

(BFS 2014:3).

Alltså får varken sovdelen eller köksdelen vara utan fönster. Att bygga köket i den mörka delen är därför uteslutet – men vi kan alltid göra en stor klädkammare, som råkar vara tillräckligt stor för att kunna placera en säng där, om den boende väljer att göra det. Vi sätter in ett öppningsbart fönster som ger indirekt ljus, samt möjligheten att vädra via köksfönstret. Det är fortfarande 1 Rok – möjligtvis kan man säga att det är en 1:a med sovalkov – men jag har i skrivandets stund inte lyckats reda ut om man får kalla den det.

Vardagsrummet kommer att bli betydligt ljusare genom köksfönstrets indirekta ljus från den nya öppningen mellan rummen. Det blir en fin koppling mellan köket, med sin lilla frukostmatplats, och vardagsrummet  med större matplats och soffgrupp. Lägenheten har stor brist på förvaringsutrymmen, vilket vi löser med hyllor uppe vid tak, en snygg trappstege och öppna klädstänger i alkoven. I köket vill kunden ha så få överskåp som möjligt, för att få en luftig känsla. Men det går ju att komplettera med fler skåp om det skulle behövas.